Het Proathuis

Het Praothuis beschikt over een kantineruimte en een toilet. Hier ontmoeten leden elkaar voor een praatje, schuilen ze bij regen of rusten ze even uit. Ook is het de plek voor het organiseren van overleg, voorlichtingsbijeenkomsten en hobby sessies.

Door enkele leden van de vereniging wordt twee keer per dag koffie gezet. Eén keer ’s ochtends en één keer ’s middags. Zodra u de bel hoort luiden is de koffie klaar.

In de winter zorgen enkele leden dat de kachel gestookt wordt.

In de zomer is het goed toeven onder de overkapping.

 

AED

In de hal van het Praothuis hangt links naast de toiletdeur een Automatische Externe Defibrillator (AED) Ca 10 leden hebben een korte cursus gehad in het gebruiken van dit apparaat met daarnaast de erbij behorende vaardigheid in reanimatie.

 

EHBO-doos

In het Praothuis is een EHBO-doos aanwezig.

 

De tamme kastanjeboom bij het terras

Op deze plek kunt u overtollige groenten, fruit, zaden, etc. achterlaten dat door anderen meegenomen kan worden. Is het na een paar dagen nog niet weg, wilt u het dan zelf weghalen? Natuurlijk mag u er zelf ook iets meenemen dat anderen er neer hebben gezet.