Commissies

Binnen de vereniging zijn verschillende commissies actief:

- de Commissie van Toezicht: deze commissie houdt in de gaten dat leden hun tuinen en paden goed onderhouden. Is dat niet het geval, dan wordt dat gerapporteerd aan het bestuur.
- de Technische Commissie: deze commissie zorgt voor het onderhoud van opstallen, gereedschappen en machines.
- de Cultuurtechnische Commissie: deze commissie draagt onder andere zorg voor de grondkwaliteit en de watervoorziening

- de Commissie Zaden en Meststoffen: deze commissie zorgt voor de gezamenlijke inkoop van onder andere zaden, meststoffen, bonenstokken, potgrond en preiplanten. Zie voor meer informatie over deze gezamenlijke inkoop het subtabblad “winkel” onder het tabblad “terrein”.