Commissies

Binnen de vereniging zijn verschillende commissies actief:

Taken opstallen-coördinator (Toon Debie) 

- Onderhoud en schoonmaak binnenkant en buitenkant Praothuis (waaronder: dakgoot, rookkanaal, toiletgroep, koffieruimte)

- Controle EHBO-doos, AED-apparaat en brandblusser

- Inkoop verbruiksgoederen

- Onderhoud winkel en mesthok

- Onderhoud water(pomp) en licht 

 

Taken groen-coördinator (Bas den Reijer)

- Onderhoud singel, parkeerterrein, paden, siertuin en voedselbanktuin

- Onderhoud gereedschap en machines 

- Frezen van opgeleverde tuin (indien nodig)

- Coördinatie groen/grijs-afval naar stort

 

Taken tuinen-coördinator (Marten vd Woude)

- Verstrekken bouwvergunningen (in overleg met secretaris)

- Coördineren Commissie van toezicht, die toezicht houdt op 

- onderhoud tuinen en paden (oa aanwezigheid van woeker onkruiden)

- overlast van buurtuinen

- geplaatst bebouwing

- Coördinatie opruimen opgezegde tuinen 

 

Taken winkel-coördinator (Geert Hakkens)

- Inkoop en verkoop van verkoopwaar (waaronder winkelproducten en mest)

- Coördinatie jaarlijkse zaadgoedbestellingen via catalogi

- Coördinatie verkoop plantgoed door ’t Stekje 

- Coördinatie verkoop aardbeien door Theo Kees 

- Verhuur en inname van aanhangwagen 

- Onderhoud aanhangwagen