Vrijwilligerswerk

Een vereniging kan niet goed functioneren zonder vrijwilligerswerk. Daarom staat in het huishoudelijk reglement (artikel 7, lid 1) van vereniging de Vooraard: “Elk lid is in redelijkheid verplicht om aan het algemene werk op het complex mee te werken….enz”.

Het is daarbij de kunst een evenwicht te vinden tussen de twee woorden “redelijkheid” en “verplicht”. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eigen kunnen een steentje bijdraagt en geloven dat het vragen hiervan ook als redelijk beschouwd kan worden.

Bij volkstuinvereniging “De Vooraard” zijn veel leden actief als vrijwilliger: in het bestuur, als schoonmakers van de toiletten, in het Groenteam dat de singel onderhoudt, als kachelstoker en voor de houtvoorziening, als koffiezetter, als reparateur van gereedschappen, als verkoper van zaden en meststoffen, enz. Er is wat groter werk dat incidenteel moet gebeuren en er is kleiner werk dat vaker moet gebeuren.

Veel leden zeggen toe dat ze een klus gedurende een bepaalde periode willen doen, andere leden melden zich als we een oproep voor een eenmalige klus doen.

Het is werk van een grote variëteit en dat allemaal om het tuinieren te ondersteunen en gemakkelijker te maken. Vóór de leden, dóór de leden. Het welbekende vrijwilligerswerk.

Als u lid wordt willen wij graag van u horen welk vrijwilligerswerk u voor de vereniging kunt doen.