Geschiedenis

Historie van “de Vooraard”

 

In de nazomer van 1976 wenste een Veldhovenaar een plekje in het buitengebied om er samen met andere liefhebbers te tuinieren. Het initiatief kreeg de sympathie en medewerking van B&W van de gemeente Veldhoven met als gevolg dat op 18 januari 1977 de volkstuinvereniging “de Vooraard” werd opgericht en grond ter beschikking kreeg aan de zuidzijde van de Kelder. Enkele maanden later konden 128 enthousiaste leden bezit nemen van “hun” tuin. Er kwam een riant clubhuis en een kweekhoek die beiden fungeerden als ontmoetingsplek (zoals de dorpspomp vroeger). Ook kwam er een clubblad. Een beheerder onderhield de voorzieningen en lette op de naleving van de afspraken.

Vele jaren volgden met hun kenmerkende cyclus van bezigheden zoals het bemesten en zaaiklaar maken van de grond, het zaaien en planten, het verzorgen van de gewassen, het oogsten en tot slot het opruimen en winterklaar maken van de tuin. De oogsten waren overvloedig en soms fabelachtig groot van formaat. Er werd bijv. prei geteeld waar een fiets met gemak tegenaan kon leunen. Jaarlijks was er voor de beste tuinder de “Zilveren Schoffel” met oorkonde. De wisseltrofee mocht 1 jaar thuis op de schoorsteenmantel prijken; de oorkonde was blijvend bezit.

Alles voltrok zich in een gezellige en gemoedelijke sfeer waarin vriendschappen ontstonden en iedereen de vrijheid en de ruimte vond om volop te kunnen genieten van zijn/haar geliefde hobby.

Vanwege woningbouw moest in 1991 worden verhuisd naar de noordzijde van de Kelder. Met de bruikbare materialen van het clubhuis en groot enthousiasme werd een nieuw clubhuis gebouwd. Door brandstichting raakte dat helaas op 1 juli 1993 onherstelbaar beschadigd en werd er een nieuw stenen clubhuis, het huidige Praothuis, gebouwd. Ook dat bleef door de dagelijkse koffiesessies en de warme kachel in de winter dé ontmoetingsplaats voor alle leden.

Het 25-jarig bestaan van “de Vooraard” is in 2002 op luisterrijke wijze gevierd. De jubilarissen, allen leden van het eerste uur, werden geëerd en gehuldigd.  

Door nieuwe evenementen zoals o.a. de jaarlijkse opening en sluiting van het seizoen, bloemschikcursussen en open dagen groeide de band tussen de leden.

Gaandeweg groeide ook het aantal leden dat zich bezig hield met het draaiende houden van de vereniging. Ondertussen werd de beleidsvorming steeds meer afgestemd op de algemene sociaal/maatschappelijke realiteit. Initiatieven van leden kwamen hierdoor tot uitvoering en werden (en worden!) , zowel binnen de vereniging als daarbuiten, gewaardeerd.

De leden van “de Vooraard” verdienen een groot compliment.  Behalve dat ze goed zijn  in het kweken van groenten en bloemen, hebben ze van 1976 tot heden ook bewezen tezamen een vereniging te vormen waarin respect voor de mens, het milieu en een goede sociaal/maatschappelijke cultuur belangrijke kernwaarden zijn. 

(met dank aan Kees Verwijst, de eerste voorzittter van "de Vooraard")