Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

- Hans Wijnsma (voorzitter)                               tuin 106

   voorzitter@devooraard.nl                             

- Mary Tseng-Jorquera  ( secretaris )                 tuin 59  

   secretariaat@devooraard.nl                           

- Henk Henst (Pennigmeester)                           tuin 103 A   

   penningmeester@devooraard.nl                      

- Toon Debie (Opstallen coördinator)                 tuin  100

    opstal@devooraard.nl

-  Gerard van Kemenade (Groen coördinator)    tuin 82   

    groen@devooraard.nl                            

-  Jan Troost (Tuinen coördinator:)                      tuin 117 A  

    cvt@devooraard.nl